MEMBER SHIP

How to get involved?

Participation in Poland Active meetings is reserved for non-commercial industry representatives from national or continental trade associations or professional registers in the fitness and physical activity sector.
Affiliates are defined as Poland Active experts (scientists, scientists)
Only non-profit representative bodies from the fitness and physical activity sector, in the form of trade associations (national or continental) or professional registers, with a collective mandate, may participate in plenary. Only such members should exercise their membership rights, including voting rights, under the Active Poland.

Jak się zaangażować?

Udział w Poland Active meetings jest zarezerwowany dla niekomercyjnych przedstawicieli branży z krajowych lub kontynentalnych stowarzyszeń handlowych lub rejestrów zawodowych w sektorze fitness i aktywności fizycznej.
Podmioty stowarzyszone są definiowane jako Polska Aktywni eksperci (naukowcy, naukowcy)
W posiedzeniach plenarnych mogą uczestniczyć wyłącznie organy przedstawicielskie nienastawione na zysk z sektora fitness i aktywności fizycznej, w formie stowarzyszeń handlowych (krajowych lub kontynentalnych) lub rejestrów zawodowych, posiadające mandat zbiorowy. Tylko tacy członkowie powinni wykonywać swoje prawa członkowskie, w tym prawo głosu, w ramach Aktywnej Polski.

Member's Logos

How to get involved and join ACTIVE POLAND?

Our organisation brings together non-commercial representatives of the fitness and physical activity industry from national and international non-profit entities.
Affiliates in the ACTIVE POLAND are defined as Active Polish Experts.
Are you a foundation or association operating in the fitness, physical activity, and health sector? Join the ACTIVE POLAND and be part of a vibrant community. Our members have access to valuable resources, unique networking opportunities and invaluable advice from industry experts. With our help, you can make a lasting impact in your field while helping to improve the lives of others.
Until the end of 2023, all interested in membership in the ACTIVE POLAND do not incur any fees related to joining the association.

Jak się zaangażować i dołączyć do POLAND ACTIVE?

Nasza organizacja zrzesza niekomercyjnych przedstawicieli branży z sektora fitness i aktywności fizycznej z krajowych i międzynarodowych podmiotów non-profit.
Podmioty stowarzyszone w POLAND ACTIVE zdefiniowane są jako Aktywni Polscy Eksperci.
Jesteś fundacją lub stowarzyszeniem działającym w sektorze fitness, aktywności fizycznej i działań prozdrowotnych? Dołącz do POLAND ACTIVE i bądź częścią tętniącej życiem społeczności. Nasi członkowie mają dostęp do wartościowych zasobów, unikalnych możliwości nawiązywania kontaktów i nieocenionych porad ekspertów branżowych. Z naszą pomocą możesz wywrzeć trwały wpływ na swoją dziedzinę, jednocześnie pomagając poprawić jakość życia innych.
Do końca 2023 roku wszyscy zainteresowani członkostwem w POLAND ACTIVE nie ponoszą żadnych opłat związanych z przystąpieniem do stowarzyszenia.
Dołącz do naszej organizacji:

Greg Oliver

Greg Oliver is Chief Executive Officer and Managing Director of Fitness and Lifestyle Group, being appointed at its formation in 2016. The Group’s brands include Fitness First Australia, Goodlife Health Clubs Australia, Jetts Fitness, Zap Fitness, Barry’s Bootcamp Australasia, Hypoxi, Kubofit and Loup. With more than 500 clubs across Australia, New Zealand and South-East Asia, FLG has over 720,000 club members across the globe and more than 300,000 digital subscribers on the Loup digital content platform.

With a career in the Fitness Industry spanning 40 years, Greg is regarded as one of the world’s most respected fitness industry executives. Greg’s experience includes the ownership and management of multi-club gym chains, corporate health practices and the start-up to divestment of one of the country’s largest membership billing and software services. Greg has significant experience in M & A activity, across the Fitness Industry in both club and Global brand acquisition.

Along with his operational experience Greg has held board positions and company directorships with a number of respected bodies including Fitness Australia, Fitness Victoria and Belgravia Health and Leisure Group.

Emmett Williams

Emmett Williams, Bcom GAICD has had the rare experience of working throughout the fitness industry in multiple regions of the world, most recently returning to Australian shores after spending 10 years in the United States. Having built and owned gyms on one side of the ledger, to having owned and grown the international sales & marketing company CFM on the other side of the ledger, Emmett now allocates most of his time as a founding partner & the CEO of APAC for the wearable technology company, Myzone.

Emmett was in past years awarded entry onto Fitness Australia’s (AusActive) prestigious ‘Roll of Honour’ for his excellence in leadership, whilst also accepting IHRSA’s ‘Supplier of the Year’ award on behalf of Myzone. Emmett currently sits on the advisory board of IHRSA’s Industry Partner Council and is a council member of the Global Health and Fitness Alliance, a group that works to influence intergovernmental policy that grows the fitness industry.

TOMASZ GAĆ

Współwłaściciel dwóch placówek, w których zarządza zespołem ponad 100 trenerów personalnych. Wykładowca akademicki i koordynator 2 kierunków studiów podyplomowych. Prowadzi działalność konsultingową dla trenerów personalnych, dietetyków i fizjoterapeutów. Autor książki.

 

ADAM CHRZANOWSKI

Jest odpowiedzialny za organizację EU4YA by tiguar – największej konwencji edukacyjnej dla trenerów personalnych, medycznych i fitness w centralnej Europie. Konwencja jest współtworzona przez podmioty i ekspertów z branży fitness, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności i inspiracji do ich pracy zawodowej.

EDYTA BARTEJCZUK WOLAK

Reprezentuje organizację REPs Polska zrzeszającą wybrane placówki szkoleniowe oraz ich szkoleniowców, jak również indywidualnych instruktorów fitness, instruktorów siłowni i trenerów personalnych. Wprowadziła REPs Polska do międzynarodowej organizacji ICREPs. Ponadto ukończyła uniwersytet ekonomiczny, jest autorką wielu programów dydaktycznych i autorką książki, posiada 29-letnie doświadczenie trenera i instruktora oraz specjalizację naturoterapeuty i anti-aging.

MICHAŁ KOSEL

Główny twórca Fundacji Zarabiajnapasji.com oraz założyciel Kancelarii IRBIS, która reprezentuje kluby fitness, szkoły tańca i studia treningowe. Edukuje i dostarcza narzędzia do funkcjonowania pasjonatom z branży fitness, tanecznej i treningowej.