PARTNERS

Our organization, POLAND Active, helps companies promote an active lifestyle by connecting them with like-minded partners. We work with companies that focus on well-being and fitness and believe in the power of a healthy lifestyle. Our unique network of partners helps us forge valuable relationships with companies that share our vision and values. With our help, businesses can access the resources and support they need to make a positive and lasting difference in their customers’ lives.
If you have a wellness and fitness company and want to show it, post information on our website, fill out the application below and choose a convenient date to meet and discuss the partnership.
Nasza organizacja, POLAND Active, pomaga firmom promować aktywny styl życia, łącząc je z podobnie myślącymi partnerami. Współpracujemy z firmami, które koncentrują się na dobrym samopoczuciu i kondycji oraz wierzą w siłę zdrowego stylu życia. Nasza unikalna sieć partnerów pomaga nam nawiązywać cenne relacje z firmami, które podzielają naszą wizję i wartości. Z naszą pomocą firmy mogą uzyskać dostęp do zasobów i wsparcia, których potrzebują, aby dokonać pozytywnej i trwałej zmiany w życiu swoich klientów.
Jeśli masz firmę wellness i fitness i chcesz ją pokazać, zamieść informacje na naszej stronie internetowej, wypełnij poniższy wniosek i wybierz dogodny termin spotkania i omówienia partnerstwa.

National Association Partners

Partners POLAND ACTIVE are companies that promote an active lifestyle, educate and support in the field of fitness, wellness and pro-health activities. Each of our partners should care about improving the health of their clients. We share common goals, values and visions. We support each other to make the fitness industry even stronger and more effective.We create a network of contacts that help develop business’s
Partnerami POLAND ACTIVE są firmy, które promują aktywny styl życia, edukują i wspierają w dziedzinie fitness, wellness i działań prozdrowotnych. Każdemu z naszych partnerów powinno zależeć na poprawie zdrowia swoich Klientów.Łączą nas wspólne cele, wartości i wizje.Wspieramy się wzajemnie, aby uczynić branżę fitness jeszcze silniejszą i skuteczniejszą w działaniu.Stwarzamy sieć kontaktów, które pomagają rozwijać biznes.

edyta bartejczuk wolak

Reprezentuje organizację REPs Polska zrzeszającą wybrane placówki szkoleniowe oraz ich szkoleniowców, jak również indywidualnych instruktorów fitness, instruktorów siłowni i trenerów personalnych. Wprowadziła REPs Polska do międzynarodowej organizacji ICREPs. Ponadto ukończyła uniwersytet ekonomiczny, jest autorką wielu programów dydaktycznych i autorką książki, posiada 29-letnie doświadczenie trenera i instruktora oraz specjalizację naturoterapeuty i anti-aging.

TOMASZ NAPIÓRKOWSKI

TOMASZ GAĆ

Współwłaściciel dwóch placówek, w których zarządza zespołem ponad 100 trenerów personalnych. Wykładowca akademicki i koordynator 2 kierunków studiów podyplomowych. Prowadzi działalność konsultingową dla trenerów personalnych, dietetyków i fizjoterapeutów. Autor książki.

 

ADAM CHRZANOWSKI

Jest odpowiedzialny za organizację EU4YA by tiguar – największej konwencji edukacyjnej dla trenerów personalnych, medycznych i fitness w centralnej Europie. Konwencja jest współtworzona przez podmioty i ekspertów z branży fitness, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności i inspiracji do ich pracy zawodowej.

EDYTA BARTEJCZUK WOLAK

Reprezentuje organizację REPs Polska zrzeszającą wybrane placówki szkoleniowe oraz ich szkoleniowców, jak również indywidualnych instruktorów fitness, instruktorów siłowni i trenerów personalnych. Wprowadziła REPs Polska do międzynarodowej organizacji ICREPs. Ponadto ukończyła uniwersytet ekonomiczny, jest autorką wielu programów dydaktycznych i autorką książki, posiada 29-letnie doświadczenie trenera i instruktora oraz specjalizację naturoterapeuty i anti-aging.

MICHAŁ KOSEL

Główny twórca Fundacji Zarabiajnapasji.com oraz założyciel Kancelarii IRBIS, która reprezentuje kluby fitness, szkoły tańca i studia treningowe. Edukuje i dostarcza narzędzia do funkcjonowania pasjonatom z branży fitness, tanecznej i treningowej.